Oldalak elhelyezese a hajon

Az adóösszegben elszámolt eladásokat olyan adóalanyok okozzák, akik pénzügyi tevékenységet nem folytató magánszemélyeknek és egy átalányösszegû kifizetés keretében fizetnek. Az értékesítés nem rögzítésének esetei szankciókból állnak, amelyeket egy adott aktus határoz meg. Az adófizetõk gyakran kihasználják a gyengeséget, hogy ne tegyék meg a rájuk háruló kötelezettséget, és csak a gyakori szabálytalanság igazolására tekintik a forgalom korlátozásának korlátozását, amely lehetõvé teszi az értékesítés nyilvántartásba vételét a pénztárgépekkel, valamint olyan példákat, amelyekben új jogszabályi elõírásokat vezetnek be, amelyek elõírják a megjelölt a szervezeteknek nyilvántartást kell vezetniük.

A látványos alapok tanácsával történõ nyilvántartásba vétel kötelezettsége nem illúzió, mert bemutatja a jogalanyokra vonatkozó szankciók kezelését, amelyek a cikkek adóról szóló törvény rendelkezései alapján a támogatásról is származnak. Más szavakkal, az elzab mera & nbsp; nyilvántartási megbízást elrendelõ jogi rendelkezések használatának elmulasztása súlyos szankciók hatálya alá tartozik, ezért nem érdemes itt kockáztatni. Nem minden befektetõ ismeri ezt a tényt, és nem ismeri a törvényt.

A mûvészet szerint. 111 par. A 2. cikkely az árukra kivetett adóra is vonatkozik, továbbá az adóhivatal vezetõjének vagy az adóellenõrzõ hatóságnak az áruk vagy szolgáltatások megvásárlásakor felszámított adó 30% -át kitevõ súlyos büntetést kell fizetnie. Az egyének a nyilvántartások megtartásának elmulasztásában elért sikere esetén az ilyen jogalany felelõs a bûncselekményekért vagy a bûncselekményekért. Tehát ne próbáld meg csalni ezt a kérdést, és mindenekelõtt fel kell venni egy könyvelõ vagy ügyvéd tanácsát, aki biztosítaná, hogy a vállalkozó betartja a törvényi rendelkezéseket.

A pénztárgépekkel rögzített eladásokkal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az adókötelezettség csak a 2008. december 1-jétõl a Capital Group jogrendjébe való belépés napjától kezdõdõen a foglalkozást okozó hiányosságokra vonatkozik. törvényi rendelkezések. Itt a sikerek sikerességében a bûnüldözõ szervek nem lesznek érdekeltek a jogi, pénzügyi és békés felelõsséggel, mint a 2008. december 1. elõtti idõszakban. az elõírt határidõn belül szerepel, ezért a törvényi aktusok felfüggesztésre kerülnek.