Egy robbanasveszelyes zona egy ter

Az ATEX-irányelv (Atmosphères Explosibles, más néven 94/9 / EK irányelv - határozottan az Európai Unió, amely meghatározza a robbanásveszélyes környezetben szedendõ termékek alapvetõ követelményeit. A kemény szénbányákban használt gépek és szerszámok többsége a metán és a szénpor robbanásának veszélye, és az ATEX irányelv a robbanásveszélyes területeken való használatra szánt berendezésekre és védõ stílusokra vonatkozik. Az Európai Unió egyes országaiban az új biztonsági elõírások is különböztek egymástól, ami nagy akadályt jelentett a tagországok közötti áruforgalom szabadságában.Ebbõl a kezdetektõl egy egységes ATEX-irányelv jött létre, amely egységesítette a meglévõ terveket, és csak megkönnyítette az anyagok forgalmát az Európai Szervezetben. A Római Szerzõdés 100a. Cikkének rendelkezéseinek végrehajtása során az ATEX-irányelv legfontosabb pontja az áruk szabad áramlását biztosítani, amely garantálja a magas szintû robbanásvédelmet. A robbanásveszélyeztetett területek közelében mûködõ eszközökre vonatkozóan az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1994. március 23-án kiadta az ATEX 94/9 / EK irányelvet, amely 2003. július 1-jén valósult meg. Ezenkívül 1999. december 16-án elfogadták az 1999/92 / EK irányelvet (ATEX137-et is nevezték. Az ATEX 94/9 / EK irányelv 2003. július 1-jéig kezdte meg mûködését, és felváltotta a korábbi 76/117 / EGK és a 79/196 / EGK irányelveket.

CE-jelölés (fr Conformité Européennea tanúsító szervezet azonosító számaVégrehajtási szimbólumrobbanási csoporteszköz kategóriarobbanásvédelem típusarobbanó alcsoporthõmérséklet osztály

Javasoljuk az Atex képzését