Az eu kulturalis biztonsaga

Jelenleg is léteznek európai, valamint lengyel jogi elõírások a robbanásveszélyes lakások munkavállalóinak védelmére. Ugyanezek az európai dokumentumok az 1999. december 16-i 99/92 / EK.

Ez a dokumentum minden munkáltatóra vonatkozó követelményeket határoz meg. Elõször is megköveteli, hogy a munkáltató garantálja az alkalmazottai biztonságát egy egyszerû könyv végrehajtásakor az üzem területén. Ezenkívül a munkahelyi robbanásveszélyes koncentrációk megakadályozására is sor kerül. Ugyanakkor megakadályozza a gyújtóforrásokat, amelyek valamilyen módon robbanást indíthatnak. Ezen túlmenõen ez a szabály elõírja a robbanás nagyon súlyos hatásainak csökkentését. Mind a Lengyel Köztársaságban léteznek olyan normatív aktusok, amelyek meghatározzák a területre vonatkozó rendelkezéseket egy nagyon nagy területen. Ez elsõsorban a 2003. május 29-i rendeletekrõl szól a munkavállalók biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeinek történetében a munkakategóriákban, ahol robbanásveszélyes légkör alakulhat ki (Journal of Laws 1007, 2003, 1004. tétel továbbá a bizalomra és a munkahelyi higiéniára vonatkozó minimumkövetelményekrõl szóló 2010. július 8-i rendelet a munkahelyi robbanásveszélyes légkör bemutatásának lehetõségével kapcsolatban (Journal of Laws, 2010, 138. szám, 931. tétel, amely a fent említett irányelvvel kezdõdik.A robbanásbiztonság robbanásbiztos, ami nemcsak az áruház és az anyagok, hanem az alkalmazottak védelmét is megéri. Ezért különösen fontos a munkaadók számára, hogy potenciálisan robbanásveszélyes zónákat jelöljenek ki. Emellett kiterjed a már meglévõ robbanásgátló rendszerek ellenõrzésére is, amelyek rendkívül fontos erõt töltenek be a robbanásbiztos biztonság területén. Ugyanakkor olyan anyagokat kell kidolgozni, mint a robbanásveszélyes felmérés és a robbanásvédelmi dokumentum. E tények készítése a mentális ügyek és gondozás miniszterének 2010. június 7-i rendelete (2010. évi törvénykönyv, 109. tétel, 719. tétel, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és mûszaki dokumentáció, valamint a gazdasági miniszter rendelete alapján. (2010. július 8-i Journal of Laws, Nr. 138, 931. tétel.